Milí obyvatelia Sídliska KVP, 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Vás pozýva, aby ste sa v čo najširšej miere zapojili do verejného života a spoločne sme zmenili našu mestskú časť na lepšie miesto pre život.

Pošlite nám svoje nápady - občianske projekty, resp. zadania pre mestskú časť. Prostriedky určené na podporu nápadov a zadaní vo výške 20 000 eur budú prerozdelené na základe hlasovania obyvateľov, pričom hlasovať bude možné za viac nápadov a zadaní. 

Svoj nápad na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v mestskej časti KVP môžete poslať v dvoch kategóriach:

Vopred Vám ďakujeme za dôveru a rovnako za čas, ktorý venujete skvalitneniu života a priestoru v našej mestskej časti. 

Participatívny rozpočet

Milí obyvatelia Sídliska KVP, 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Vás opäť pozýva, aby ste sa v čo najširšej miere zapojili do verejného života a spoločne s nami zmenili našu mestskú časť na lepšie miesto pre život.

Po úspešných troch ročníkoch participatívneho rozpočtu spúšťame štvrtý ročník a budeme veľmi radi, ak nám pošlete svoje nápady. Prostriedky určené na podporu občianskych projektov a zadaní vo výške 20 000 eur budú prerozdelené na základe hlasovania obyvateľov.

Registráciu je potrebné urobiť každý rok nanovo. Môžete použiť rovnaký mail aj heslo ako v minulom roku. 

Svoj nápad na zlepšenie verejného priestoru na Sídlisku KVP nám môžete poslať v dvoch kategóriách:

Vopred Vám ďakujeme za dôveru a čas, ktorý venujete skvalitneniu života a priestoru v našej mestskej časti.

Viac info

Poslať nápad 

Harmonogram

Podávanie nápadov

8.9. - 18.10.2023

Kontrola nápadov

október 2023

Hlasovanie verejnosti

15.11. - 30.11.2023

Prezentácia víťazných projektov

december 2023

Realizácia projektov

 marec – november 2024