:

Milí obyvatelia Sídliska KVP, 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Vás pozýva, aby ste sa v čo najširšej miere zapojili do verejného života a spoločne sme zmenili našu mestskú časť na lepšie miesto pre život.

Pošlite nám svoje nápady - občianske projekty, resp. zadania pre mestskú časť. Prostriedky určené na podporu nápadov a zadaní vo výške 20 000 eur budú prerozdelené na základe hlasovania obyvateľov, pričom hlasovať bude možné za viac nápadov a zadaní. 

Svoj nápad na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v mestskej časti KVP môžete poslať v dvoch kategóriach:

Vopred Vám ďakujeme za dôveru a rovnako za čas, ktorý venujete skvalitneniu života a priestoru v našej mestskej časti. 

Participatívny rozpočet

Milí obyvatelia Sídliska KVP, 

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP Vás pozýva, aby ste sa v čo najširšej miere zapojili do verejného života a spoločne sme zmenili našu mestskú časť na lepšie miesto pre život.

Po úspešných dvoch ročníkoch participatívneho rozpočtu spúšťame tretí ročník a budeme veľmi radi, ak nám pošlete svoje nápady, resp. zadania pre mestskú časť. Prostriedky určené na podporu občianskych projektov a zadaní vo výške 20 000 eur budú prerozdelené na základe hlasovania obyvateľov. 

Svoj nápad na zlepšenie služieb alebo verejného priestoru v mestskej časti KVP môžete poslať v dvoch kategóriach:

Vopred Vám ďakujeme za dôveru a čas, ktorý venujete skvalitneniu života a priestoru v našej mestskej časti. 

Viac info

Harmonogram

Pridávanie nápadov

1.9.2022 - 14.10.2022

Kontrola a vyhodnotenie nápadov

október 2022

Hlasovanie

15.11.2022 - 30.11.2022

Prezentácia víťazných projektov

december 2022

Realizácia projektov

 február – november 2023